rychlý kontakt: +420 724 412 045

Silnoproud NN a VN

Silnoproud NN a VN
V každé oblasti, kterou nabízíme, se zaměřujeme především na kvalitu, individuální přístup a spokojenost zákazníka.
Naší nabídkou je komplexní služba, od konzultace, vypracování projektového návrhu, přes vlastní realizaci a kompletaci jednotlivých dodávek.
 
    Nabízené komplexní služby se skládají z jednotlivých dodávek:
 • konzultace, návrh řešení, projektový návrh
 • spolupráce na projektové dokumentaci
 • elektro přípojky NN, VN
 • dodávky jednotlivých zařízení NN a VN
 • dodávky rozvaděčů NN, VN
 • dodávky transformátorů 22/0,4kV, 35/0,4kV ve spolupráci s našimi obchodními partnery
 • dodávky betonových trafostanic ve spolupráci s našimi obchodními partnery
 • montáž elektrických zařízení
 • uzemnění a ochrana před bleskem
 • zkoušky a uvedení zařízení do provozu
 • výchozí revize elektro a hromosvodu
 • záruční a pozáruční servis - 24 hodin denně
 • stavební práce spojené s realizací s částí elektro